Smetenec

Smetenec je "uměle" vytvořený roj.


Jak udělat smetenec?

  • Smétáme mladé včely z více včelstev (bez matky!) přes smyk do rojáku
  • Po 1-2 hodinách přidáme kladoucí matku v přidávací klícce bez doprovodných včel
  • Uložení 3 dny ve sklepu + krmení řídkým roztokem cukru 1:1
  • 3. den navečer smetenec usazujeme do nového úlu jako roj, možno i na souše bez plodu
  • Nejjistější způsob přidání kladoucí matky

Podrobněji je tvorba smetence popsána v kapitole  Ošetřování včelstev

                                                                                     P.B. 2013