Včelaření na střeše

Od roku 2017 chováme pro zajištění  včelařského kurzu dvě včelstva na střeše naší školy. 
Více informací  o tomto způsobu chovu včel najdete v kapitole Včelařský kurz 2016/17