Chov matek metodou směsných oddělků

26.05.2015 19:41

Kurz se pro velký zájem konal ve dvou termínech a to 16. 5. a 26. 5.  Zaměřen byl v tomto případě  na jednu z námi uplatňovaných metod produkce kvalitních F1 matek pro produkční včelstva v naší oblasti. Byly připomenuty základní činnosti a postupy při tvorbě zdravých oddělků. Důraz byl kladen na rizika, která mohou vést k neúspěchu dané provozní metody. Všechny úkony včetně přelarvování proběhly opět v ostrém provozu naší farmy. Účastníkům děkuji za "zasypání" odbornými dotazy, které svědčily o jejich zájmu o danou problematiku a těším se na další spolupráci.

Další informace k této problematice je možné si přečíst v článku Chov matek, tvorba oddělků.

Zpět