Mimořádná veterinární opatření - africký mor prasat - vyjímky ze zakázaných způsobů lovu

30.01.2019 17:59

Na základě četných dotazů na aktuální znění mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s africkým morem prasat uvádím odkaz na stránky Státní veterinární správy, kde jsou mimo jiné uvedeny vyjímky ze zakázaných způsobů lovu: 

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu 

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, 

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, 

e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

 f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

Celé znění najdete na https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-narizeni-vydana-svs/

Zpět