Vytáčení květového medu

30.05.2012 20:46

 

Řepka dokvetla, plod v nástavcích nad mřížkou po 21 dnech od jejího vložení vyběhl. Je ideální čas začít s vytáčením medu.

Z hlediska uvolnění místa v plástech pro další snůšku je vhodné začít s vytáčením medu co nejdříve, na druhé straně je třeba vytáčet med zralý, tedy s obsahem vody pod 19 %. Vodítkem k určení zralosti medu může být zavíčkování plástů alespoň ze dvou třetin. Při vytáčení se zralý med vytékající z medometu na sítě sběrné nádoby pěkně skládá, při přelévání většího množství šustí. Kdo si není jistý, může určit obsah vody refraktometrem nebo hustoměrem. Med s vyšším podílem vody není tak trvanlivý a může při skladování začít kvasit.

Dále je nutno počítat s tím, že první jarní med velmi rychle krystalizuje a ani ne za dva týdny může úplně ztuhnout. Podle toho je třeba se zařídit při jeho zužitkování. Nejvhodnější je tento med pastovat - začít míchat alespoň jednou denně bez vmíchávání vzduchu při počátku krystalizace, tj. když začíná ztrácet jiskru. Asi po třech dnech med dostane perleťový lesk a je třeba ho z větší nádoby rozlít do sklenic. Pokud se ponechá až je téměř bílý, špatně se nalévá a ve sklenicích po ztuhnutí zůstávají bublinky vzduchu. Z tohoto důvodu doporučuji rozlévat pastový med raději dříve než později.

 

Zpět