Chov matek, tvorba oddělků

11.05.2012 20:01

Polovina měsíce května v naší oblasti znamená také polovinu doby kvetení řepky olejky, tedy ideální čas pro chov matek a  tvorbu oddělků.

Pro chov matek se mi osvědčila metoda směsného oddělku. Základem je vytvořit ze 4-5 plodových plástů s převážně zavíčkovaným a líhnoucím se plodem včelstvo, do kterého vložím sérii přelarvených misek - základu budoucích matečníků. Směsný oddělek umisťuji do nástavku s nízkým dnem. Jako česno slouží v nástavku pouze očko. Dno má větrání - kruhové síto o růměru asi 10 cm.  Jako první dávám krycí souš, dále dávám plodové plásty  i se včelami z různých včelstev a jako poslední přijde opět krycí souš. Plodové plásty musí obsahovat pyl a zásoby. Odběr plástů je třeba provést důsledně, aby na nich nebyla  matka. K plodovým plástům přimetu ještě mladé včely z plástu s otevřeným plodem. Je třeba počítat s tím,  že se během několika dní vylíhne velké množství mladušek, které zaplní celý nástavek.

Oddělek odvážím na druhé stanoviště, aby se včely nevrátily do původních úlů. Přemístěním vytvořených oddělků o 3 nebo více km je obrovskou výhodou. Oddělek je silnější, dříve se v něm objevují strážkyně česna i létavky. Z těchto důvodů jdou převážené oddělky mnohem rychleji do rozvoje než oddělky ponechané na původním stanovišti.

Po přivezení směsného oddělku na nové stanoviště dávají včely velmi brzy najevo svoji osiřelost. Na plodových plástech je minimum otevřeného plodu, takže po vložení série matečníků včely většinu z nich narazí.

Na jeden směsný oddělek dávám  maximálně 10 přelarvených misek s jednodenními larvami nejlépe od inseminované matky. Jako podklad pod larvičku používám vodou ředěnou mateří kašičku získanou z rojových matečníků. Misky matečníku po přelarvení nedávám na lištu, ale zapichuji přímo do plástu, protože je vyšší pravděpodobnost jejich přijetí. Včelstvo má v plástech většinou dostatek zásob, ale pro jistotu dávám ještě sklenici s roztokem cukru.

Druhý den po vložení série je třeba zkontrolovat přijetí matečníků. Z deseti jich většinou včely přijmou 7-8.

Velice důležitá je kontrola všech plodových plástů ve směsném oddělku. Včely zde mohou narazit matečník ze kterého by mohla dříve vylíhnutá matka zlikvidovat celou vloženou sérii matečníků.

Desátý den po vložení série matečníky zužitkuji. Směsný oddělek rozdělím na 2 - 3 oddělky vždy s jedním matečníkem. Zbylé matečníky použiji k tvorbě dalších oddělků, které vytvořím odběrem jednoho až dvou plodových plástů ze silnějších včelstev. Oddělky dávám buď opět do nástavků nebo do plemenáčů.

Předchozí článek:

Chov matek

Další článek:

Matky v oddělcích začínají klást

 

Zpět

Nabídka včelstev a oddělků

Oddělek 39x24 nebo 39x27,5

Oddělek 39x24 nebo 39x27,5
Oddělky vhodné k zazimování připravuji na odběr v červenci 2019. Cena 2500,- Kč.