Chov matek

 • Kvalitní matka může být ponechána ve včelstvu 2 - 3 užitkové roky.

 • U starších matek klesá výkonnost v kladení, což má negativní vliv na výnos medu.

 • Vyšlechtěné linie včely kraňské mají lepší vlastnosti než „divoké včely“ - nerozbíhají se při otevření úlu včelařem, jsou mírné - méně bodají, méně se rojí. Je s nimi tedy příjemnější práce a chov je možný i v blízkosti rodinných domů.

 • Rozšiřovat počet včelstev bez chovu matek není možné.   

 • Postupem času zjišťuji, že někteří chovatelé včel přisuzují výměně matek mnohem větší důležitost, než si  sama zaslouží. Zapomínají ale na mnoho a mnoho dalších faktorů, které úspěch v chovu včel ovlivňují. Případný neúspěch v chovu některých včelařů se často svádí na přírodní podmínky, varroázu nebo postřiky. Ve skutečnosti za většinou problémů nebo chcete-li za neúspěchem v chovu včel bohužel stojí sám včelař. Tuto situaci můžeme zlepšit pouze hledáním a nápravou vlastních chyb. Úspěšný včelař s citem pro správná rozhodnutí postupem času chybuje méně a méně a počet jeho včelstev správným ošetřováním potom dlouhodobě spíše roste než klesá.

 • Jedním z nejjednodušších způsobů rozšiřování počtu včelstev vhodným pro úplné začátečníky, kteří si netroufají přelarvovat, je tvorba oddělků z plodových plástů, na kterých jsou kromě zavíčkovaného plodu i vajíčka a nejmladší larvičky. V takto vytvořeném oddělku z 2-3 plodových plástů si samy včely narazí matečníky a vychovají matku. I když zvláště zkušeným chovatelům matek přijde tento způsob množení až primitivní, myslím, že by jeho zvládnutí spoustu menších chovů zachránilo nebo alespoň zmírnilo jejich finanční zátěž.                         

 

Včelstvo to umí samo:

 • matka zaklade rojové matečníky a před vylíhnutím mladých matek se vyrojí

 • tichá výměna matky - v některých letech jsem velmi mile překvapen, kolik včelstev si dokáže bez mého zásahu matku vyměnit samo

 • naražení nouzových matečníků při náhlé ztrátě matky

 • spoléhat se na tyto způsoby dnes nestačí  

 

Jak vychovat mladé matky?

 • osiření chovného včelstva, já úspěšně používám metodu směsných oddělků

 • vložení série (přelarvené misky)

 • kontrola přijetí matečníků (krmení, snůška)

 • 10. den po přelarvení jsou matečníky zralé, zaočkováváme je do oddělků, smetenců, oplodňáčků nebo přímo do včelstev, kde chceme vyměnit matky (staré matky odstraníme 5 dní předem)    


 

Přibližně jednodenní larvička včely medonosné vhodná k přelarvení. Natočeno na školním včelařském kurzu 28. 5. 2018 při zvětšení 155x:

             

Oplození a kladení mladých matek

 • Matka několik dní po vylíhnutí vylétá na snubní prolety, kde se páří s několika trubci.

 • Za dobrého počasí začíná klást po 10 – 12 dnech od vylíhnutí.

 • Důležitý je opět dostatečný přísun potravy v chovných úlcích.                                    

 

Podrobněji je chov matek popsán v článku  Chov matek, tvorba oddělků.