Rojení včelstev


Rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev – matka ve včelstvu za určitých podmínek zaklade rojové matečníky a po jejich zavíčkování opouští úl spolu s velkým množstvím včel.
Roj usedá nedaleko vyrojeného včelstva např. na stromě, než včely naleznou vhodný úkryt.
Negativním důsledkem rojení je snížení medného výnosu u vyrojeného včelstva.  


Příčiny rojení včelstev

 • Nedostatek prostoru pro stavbu plástů – sílící včelstvo se tísní v malém prostoru
 • Nedostatek místa pro kladení matky
 • Starší matka
 • Dědičné dispozice (rojivky)
 • Špatné počasí – kdy není snůška
 • Nedostatečně větraný úl                       

Jak zabránit rojení včelstev

 • Poskytnout včelstvu dostatek prostoru pro stavbu plástů a tím i místo pro kladení matky (dvouprostorové úly nestačí)
 • Pravidelná výměna matek za mladší chované z nerojivých včelstev
 • Dostatečný přívod vzduchu do úlu
 • Odebrání části včelstva před vyrojením (oddělek)     
 • Vylamování matečníků je málo účinné   

Sběr a usazování roje

 • Pokud není roj úplně usazen, je možno ho pokropit vodou
 • Sklepnutí do rojáku
 • Uklidnění v chladu ve sklepě
 • Usazení navečer do nového úlu na mezistěny
 • Přikrmení cukerným roztokem