Rojení včelstev


Rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev – matka ve včelstvu za určitých podmínek zaklade rojové matečníky a po jejich zavíčkování opouští úl spolu s velkým množstvím včel.
Roj usedá nedaleko vyrojeného včelstva např. na stromě, než včely naleznou vhodný úkryt.
Negativním důsledkem rojení je snížení medného výnosu u vyrojeného včelstva.  


Příčiny rojení včelstev

 • Nedostatek prostoru pro kladení matky – sílící včelstvo se tísní v malém prostoru

 • Starší matka

 • Dědičné dispozice (rojivky)

 • Špatné počasí – kdy není snůška

 • Stanoviště - včelstva, která jsou celý den na přímém slunci se více rojí

 • Nedostatečně větraný úl                       

 

Jak zabránit rojení včelstev

 • Poskytnout včelstvu dostatek prostoru pro kladení matky (dvouprostorové úly většinou nestačí)

 • Pravidelná výměna matek za mladší chované z nerojivých včelstev

 • Dostatečný přívod vzduchu do úlu

 • Odebrání části včelstva před vyrojením (oddělek)     

 • Vylamování matečníků je velmi pracné a málo účinné  

 

Sběr a usazování roje

 • Pokud není roj úplně usazen, je možno ho pokropit vodou

 • Sklepnutí do rojáku

 • Uklidnění v chladu ve sklepě

 • Usazení navečer do nového úlu na mezistěny

 • Nenechávejte roj o hladu. Silnějšímu roji doporučuji dát po usazení 4-6 kg cukru.