Smetenec

Smetenec je "uměle" vytvořený roj.


Jak udělat smetenec?

  • Smétáme mladé včely z více včelstev (bez matky!) přes smyk do rojáku

  • Po 1-2 hodinách přidáme kladoucí matku v přidávací klícce bez doprovodných včel

  • Uložení 3 dny ve sklepu + krmení řídkým roztokem cukru 1:1

  • 3. den navečer smetenec usazujeme do nového úlu na mezistěny jako roj 

  • Nejjistější způsob přidání kladoucí matky

Podrobněji je tvorba smetence popsána v článku  Tvorba smetenců