Informace o mně a včelách                                                      

  • Vystudoval jsem Střední odbornou školu v Plasích, obor Agropodnikání  (1993-1997), poté obor Všeobecné zemědělství na Zemědělské fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (1997-2002) a také Pedagogické studium učitelství odborných zemědělských předmětů na Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze.

  • Od ukončení studií pracuji jako učitel odborných zemědělských předmětů na Gymnáziu a Střední odborné škole v Plasích.

  • Včelařením se zabývám od roku 1991, kdy jsem převzal osm včelstev po dědečkovi Václavu Toncarovi.

  • Od roku 2004 vykonávám funkci předsedy Základní organizace Českého svazu včelařů Kaznějov.

  • V současné době chovám 60 včelstev v uteplených nástavkových úlech převážně vlastní výroby na rámkové míře  39x24 a 39x27,5.

  • Včelstva mám rozmístěna na čtyřech stanovištích 10 - 20 km severně od Plzně. Nadmořská výška stanovišť je kolem 400 m n. m.

  • Převažujícím zdrojem včelí pastvy  a tedy i zdrojem medu je  řepka, ovocné stromy a maliník, v některých letech i medovice lesních dřevin.    

 

"Úspěch, to je hlavně tvrdá práce...

...a taky vědomí, že největším soupeřem je každý sám sobě".  TV reklama na BMW 2017

 

Citáty, které se vám možná budou líbit:

 

"Když nemám co dělat, pracuji."  Karel Čapek

"Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil."  Galileo Galilei

"Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži." Talmud

"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."   Thomas Alva Edison

"Nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní štěstí v něčem jiném než ve vlastní práci." William Faulkner 

"Pro činného člověka není žádný den dlouhý." Seneca  

"Co nezmůže rozum, často vyléčí čas." Seneca

"Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech." Francois de La Rochefoucauld

"Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo." Michel de Montaigne

"Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá." Gustav Flaubert

"Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, nikdy nedostanou zaplaceno za víc, než co udělají." Elbert Hubbart

"Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý." Seneca

"Největší dar je, umět posoudit hodnotu věcí." Francois de La Rochefoucauld

"Není chudý ten, kdo má málo, ale ten, kdo více žádá." Marcel Proust

"Nebojte se dokonalosti. Nikdy jí nedosáhnete" Salvador Dalí

Produkty