Oddělky

 

Oddělek je mladé včelstvo.

 

Význam oddělků

 • Oddělky tvoří páteř včelařství

 • Výborný způsob zvyšování počtu včelstev nebo nahrazení oslabených včelstev

 • Možnost vychování mladých matek určených k výměně za staré matky v kmenových včelstvech

 • Protirojové opatření

 • Tvorbou oddělků omezujeme výskyt varroázy

 • Moderní včelaření – na 1 včelstvo vychovat během sezóny 1 oddělek               

 

Tvorba oddělků

 • Odebrání části včelstva do nového úlu nebo plemenáče

 • Postačí 2-3 plásty se zavíčkovaným plodem i včelami (bez matky!), dále přidáváme 2 plásty jako krycí

 • Asi po 1 hodině se do oddělku přidá zralý matečník

 • Přikrmuji ze začátku medem a později cukerným roztokem. Oddělek nikdy nesmí být o hladu. Častou chybou je i to, že včelaři oddělek příliš překrmí a matka nemá kam klást. V některých letech není třeba oddělky příliš přikrmovat, protože je dostatečná snůška. V jiných letech může docházet k velkým ztrátám oddělků z důvodu, že snůška není a dochází k vyloupení oddělku. Mě se osvědčilo nechat oddělek létat až do příštího jara pouze očkem. Pokud necháte oddělek létat velkým česnem, často dojde k vyloupení jinými včelami a je po oddělku.

 • Nemá cenu dělat oddělky na konci května silnější než ze třech plodových plástů. Na jaře potom včelstva nebývají silnější. Často i oddělek vytvořený z jednoho plodového plástu je pěkný a příští rok je z něho krásné včelstvo.

 • Běžnou věcí je, že ne každý založený oddělek se povede. Někdy nemusí vyběhnout matka z matečníku nebo se může ztratit na snubním proletu. Nepovedené oddělky používám k posílení slabších oddělků. 

 • Pokud se vám síla oddělku nezdá, je možné jej po rozkladení matky posílit plodovým plástem bez včel z jiného včelstva.

 
Využití oddělků
 • V červenci a srpnu k nápravě a posílení bezmatečných a slabších včelstev (starou matku doporučuji předem odstranit). Oddělek dám na včelstvo přes proděravěný novinový papír. Včelstva nesmí být hladová.
 • V posledních letech oddělky postupně rozšiřuji žemlovými soušemi i mezistěnami postupně na celý nástavek. Dokrmím alespoň na 15 kg zásob a v dalším roce je vedu jako běžné včelstvo. Připomínám, že 15 kg cukru dodané od července nemusí stačit a první včelstva, která v dalším roce na jaře prohlížím jsou právě oddělky. Pokud mají zásob méně, přidám buď zásobní plást od včelstva, které má hodně zásob nebo je přikrmím medem. 
 • Oddělky lze i prodat. Činím tak jen v minimální míře. Nedokážu v sobě úplně zlomit to, že oddělek prodáváte lidem, kteří se včelařit učí a jejich začátky bývají svízelné.
Rozšiřování oddělku v užitkovém roce
 • Rozšíření vyzimovaných oddělků provádím nejčastěji nasazením nástavku žemlových souší přibližně v polovině dubna.
 • Pro začínající včelaře je rozšiřování složitější, protože většinou žemlovými soušemi nedisponují a z veterinárního hlediska jim ani nedoporučuji je od někoho shánět. V jejich případě je asi nejvhodnější nasadit nástavek mezistěn, který je ale třeba potom včas podsadit, než jej včely zanesou medem, protože vytáčet med z čerstvě vystavěných plástů znamená většinou jejich rozlámání. Mezi nástavky dáme mřížku a matku necháme klást pod ní. Někdy je jistější dát matku pod mřížku i s dvěma plodovými plásty horního nástavku a spodní dvě mezistěny dát nahoru dozadu. Když je dobrý rok, oddělek sílí tak, že je možné podsadit ještě jeden nástavek mezistěn. S úsměvem potom říkám začínajícím včelařům, že med nad mřížkou po vyběhnutí plodu a zavíčkování medových buněk je třeba vytočit a potom nejlépe sníst nebo alespoň prodat.
 

 

Podrobněji je tvorba oddělků popsána v článku  Chov matek, tvorba oddělků.   

        

 

                                

 

 

Plást s právě se líhnoucími včelami je velmi vhodný na tvorbu oddělků: