Kurz č. 6 - Seznámení se včelami, jarní prohlídka včelstev

19.02.2017 16:38

Šestý kurz se bude konat 21. března. Pro všechny účastníky připomínám, že je třeba si do té doby připravit vlastní ochranné pomůcky - pracovní oblečení světlé barvy a minimálně včelařský klobouk nebo kuklu (příp. blůzu nebo kombinézu). Před kurzem je třeba prostudovat kapitolu zabývající se bezpečným zacházením se včelami.

Zpět